Podpisanie umowy w Sandomierzu

W dniu 28.11.2023r.  podpisaliśmy umowę z Gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marcina Marca- Burmistrza Miasta na  realizację inwestycji pod nazwą „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu”. Wod-Bud Sp. z o.o., przy podpisaniu umowy, reprezentował Pan Mirosław Gucwa- Wiceprezes Zarządu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez naszą firmę robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 374065T ulicy Milberta w Sandomierzu.

W ramach prac remontowych wykonane zostaną prace w zakresie: remont jezdni bitumicznej (wraz z konstrukcją drogową), chodników, zatok parkingowych, zjazdów, wymiana uszkodzonych wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych Gościeradów/Szastarka

W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Wykonanie remontu dróg powiatowych: nr 2717L od km 0+808 do km 1+369, nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od km 5+060 do km 5+291, nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km 1+289 do km 1+846”.

WOD-BUD Sp. z o.o. realizować będzie następujące etapy inwestycji:

Część nr 2 Remont drogi powiatowej nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od   km 5+060 do km 5+291 w Gminie Gościeradów – 1 365 141,03 zł

Część nr 3 Remont drogi powiatowej nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km   1+289 do km 1+846 w Gminie Szastarka – 1 429 366,06 zł

W ramach umowy wykonamy:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • przepusty,
  • odwodnienie korpusu drogowego,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie,
  • przebruk istniejących zjazdów,
  • elementy ulic,
  • oznakowanie,
  • roboty wykończeniowe.

Umowę na realizację w/w zakresu prac podpisali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal, Skarbnik Powiatu Iwona Szymańska a Prokurent Zarządu WOD-BUD Sp. z o.o. Jędrzej Wojtaszek.

Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zamówienie Powiatu Kraśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

 

Oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice

10.10.2023r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice. Zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowane było na grudzień 2023r. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi nr 2304L na odcinku o długości 7 617 mb.

Zakres prac obejmował:

1) Roboty branży drogowej

a) roboty przygotowawcze

b) roboty ziemne

c) wykonanie podbudowy

d) wykonanie nawierzchni

e) roboty wykończeniowe

f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, bariery drogowe i balustrady),

g) elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża, oporniki betonowe, ścieki

podchodnikowe i skarpowe),

h) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

i) roboty odwodnieniowe (odtworzenie przydrożnych rowów, przebudowę

przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami),

2) Roboty branży mostowej – remont mostów w km 11+793 i w km 12+999.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 18 200 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 725 000,00 zł; 1 000 000,00 zł dołożyła Gmina Batorz, a pozostałe  2 475 000,00 zł pochodzi z funduszy Powiatu Janowskiego.

 

Podczas uroczystości oddania drogi uczestniczyli: Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wicestarosta – Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Dworak wraz z Członkami Zarządu Powiatu – Zenonem Zyśko i Władysławem Sową, Radny Rady Powiatu – Marian Grela, Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek wraz z panią Skarbnik – Emilią Skrzypek, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – Witold Kuźnicki.

Generalnego Wykonawcę firmę WOD-BUD Sp. z o.o. reprezentowali: Wiceprezes Zarządu – Mirosław Gucwa,  Prokurent – Jędrzej Wojtaszek oraz Dyrektor Techniczny – Adam Drożak.

 

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 824

21.09.2023 r. w Świeciechowie (gm. Annopol) nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie a WOD-BUD Sp. z o.o. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km ok. 71+590 do km ok. 73+900. W ramach planowanych prac powstanie m. in. nowa jezdnia, zatoki autobusowe oraz ścieżki rowerowe.

Wartość inwestycji to 22 932 461,42 zł..

Jako Główny Wykonawca zadania możemy przyczynić się do poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa na drogach w naszej okolicy.

WOD-BUD Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu Zdzisław Adam Wojtaszek, Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa, Dyrektor Techniczny Adam Drożak, Dyrektor Operacyjny Damian Drzewosz oraz Kierownik Budowy Paweł Bierut.

 

Umowa z Gminą Poniatowa

W dniu 06-09-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poniatowa a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108044L dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 554,00 m w m. Obliźniak, gm. Poniatowa”. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie pomiarów liniowych na istniejącej drodze, regulacje wysokościowe istniejących zjazdów z kostki brukowej i betonowej, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie robót bitumicznych. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy i modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków własnych Gminy Poniatowa.

 

Umowa z Gminą Bychawa

W dniu 08-08-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bychawa a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich – inwestycja podzielona jest na 4 części, z czego firma WOD-BUD będzie realizowała część III i IV.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Inwestycji Strategicznych.

Podpisanie umowy z ZDP na przebudowę drogi Wilkołaz-Zakrzówek.

Z dumą ogłaszamy, że podpisanie umowy z ZDP Kraśnik na przebudowę drogi numer 2726L Wilkołaz-Zakrzówek oznacza rozpoczęcie największej inwestycji drogowej w historii powiatu. To niezwykłe wydarzenie, które przyniesie istotne zmiany i poprawi infrastrukturę komunikacyjną naszej lokalnej społeczności.
Nasza firma ma świadomość znaczenia i skali tego projektu. Zadanie, które przed nami stoi, wymaga nie tylko technicznej wiedzy i doświadczenia, ale także zaangażowania w rozwój naszego powiatu. Będziemy dążyć do osiągnięcia najwyższych standardów jakości i terminowości, aby spełnić oczekiwania naszych klientów oraz lokalnej społeczności.
Ta inwestycja drogowa będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w naszym regionie. Dzięki temu projektowi otworzą się nowe możliwości rozwoju i polepszą warunki życia mieszkańców powiatu.
Dziękujemy ZDP Kraśnik za zaufanie oraz społeczności lokalnej za wsparcie. Jesteśmy pewni, że ta inwestycja przyniesie długoterminowe korzyści i uczyni nasz powiat jeszcze bardziej dynamicznym i atrakcyjnym miejscem do życia.

Film promocyjny

Z przyjemnością zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego filmu promocyjnego, który ukazuje esencję naszej firmy. Przedstawiamy w nim nasze innowacyjne produkty, usługi oraz osiągnięcia. Dzięki temu filmowi lepiej zrozumiecie naszą misję, wartości oraz zaangażowanie naszego zespołu w dostarczanie doskonałej jakości rozwiązań. Prosimy o dołączenie do nas w tej inspirującej podróży po naszej firmie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli poświęcicie chwilę na jego obejrzenie. Dziękujemy za Państwa uwagę i zainteresowanie naszą działalnością.

Umowa z Powiatem Świdnickim w Świdniku

W dniu 05-04-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku  a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa węzła komunikacyjnego Świdnik – Lublin poprzez budowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz przebudowę dróg 2104L Minkowice- Krępiec i 2105L Krępiec – Minkowice”. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wykonany odcinek drogi o długości 1,6 km wyposażony w pełną infrastrukturę, powstanie między innymi chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa i oświetlenie ulicy. Termin zakończenia prac to 24 miesiące od podpisania umowy, jednak planujemy wykonać inwestycję do listopada przyszłego roku. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.