Umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

28.03.2022

W dniu 18-03-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Lubelskim w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi […]

Umowa z Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku

21.03.2022

W dniu 08-03-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Starej Baśni […]

Umowa z Gminą Wilków

02.02.2022

W dniu 27-01-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Wilków a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108014L na odcinku od km 2+549,00 do km 4+247,00 w miejscowości […]

Umowa z Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku

01.02.2022

W dniu 27-01-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku.

Umowa z Gminą Zakrzówek

28.01.2022

W dniu 20-01-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zakrzówek a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.:Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek.