Krzczonów

15.01.2024 r. podpisaliśmy kolejną tego dnia umowę, tym razem z Zarządem Dróg Powiatowych w Bełżycach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów.” Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. – Mirosław Gucwa oraz  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach – Bożena Pajduszewska.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót branży: drogowej, teletechnicznej w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy kolidującej sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Jako Wykonawca zadania zobowiązani jesteśmy  wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 47 tygodni, tj. od dnia 03.06.2024 r. do dnia 28.04.2025 r. Wartość robót: 14 850 522,62 zł brutto.

Z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie realizacji zadania i dziękujmy całemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm, które przyczyniły się do tego sukcesu.  ZDP Bełżyce dziękujemy za zaufanie i możliwość współpracy. Cieszymy się na budowanie trwałej relacji biznesowej.

 

Umowa w Opolu Lubelskim

Miło nam poinformować, że będziemy realizować kolejną inwestycję dla Naszego kluczowego Zamawiającego w Opolu Lubelskim.

W dniu 15.01.2024 r. Wiceprezes Mirosław Gucwa w imieniu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. podpisał umowę z Gminą Opole Lubelskie, którą reprezentował Burmistrz Sławomir Plis.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Ks. Ściegiennego tj. wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę chodników.

Zadanie będzie realizowane przez 14 miesięcy ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Realizacja projektu znacznie poprawi standard życia mieszkańców Opola Lubelskiego.