Podpisanie umowy o Przebudowie drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice-Księżomierz

08.04.2024

WOD-BUD Sp. z o.o. w dniu 04.04.2024 r. zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice-Księżomierz”.

W imieniu firmy umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa, natomiast Powiat Kraśnicki reprezentowali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iwony Szymańskiej.

Inwestycja realizowana będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania jakie otrzymał Powiat Kraśnicki. Kompletną przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości ponad 5 km.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, oznakowanie, roboty wykończeniowe oraz elementy ulic.

 

wróć do aktualności