Umowa z Gminą Żółkiewka

W dniu 17-10-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Żółkiewka a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Żółkiewka o nr 3104L. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa z Gminą Trzydnik Duży

W dniu 07-10-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzydnik Duzy a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108583L w miejscowości Olbięcin od 0+000 km do 1+200 km oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

XXX Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej Juniorów w zapasach – styl wolny oraz Pucharu Polski Kadetek i Kadetów pod honorowym patronatem Jarosława Stawiarskiego– Marszałka Województwa Lubelskiego.

W dniach 1-2 października, na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, odbył się jubileuszowy XXX Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej – Puchar Polski Kadetek i Kadetów w zapasach – styl wolny pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

W zawodach udział wzięli zawodnicy z polskich klubów. Udział w rywalizacji potwierdzili również zapaśnicy z Łotwy, Litwy, Czech, Węgier, Ukrainy i Słowacji. Turniej rozgrywany był na 4 matach.
Organizatorem turnieju jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Suples” w Kraśniku.

Czując społeczną odpowiedzialność biznesu  WOD-BUD Sp. z o.o. wspiera lokalne inicjatywy. Od lat angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Działając na rzecz popularyzacji sportu, firma podjęła szereg kroków wspierających lokalne inicjatywy.

Na wydarzeniu firmę reprezentowali pracownicy firmy Katarzyna Zielonka i Mateusz Wójcik.