Termomodernizacja budynku biurowo – magazynowego firmy WOD-BUD Sp. z o. o. w Kraśniku

WOD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynku biurowo – magazynowego firmy WOD-BUD Sp. z o. o. w Kraśniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich.

Cel projektu:  zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2 i pył PM 10) – zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu firma przewiduje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność energetyczną budynku, oraz bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji.

 

Wartość projektu: 1 081 909,54 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 750 556,15 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 412 805,86 PLN