Podpisanie umowy o Przebudowie drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice-Księżomierz

WOD-BUD Sp. z o.o. w dniu 04.04.2024 r. zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice-Księżomierz”.

W imieniu firmy umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa, natomiast Powiat Kraśnicki reprezentowali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iwony Szymańskiej.

Inwestycja realizowana będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania jakie otrzymał Powiat Kraśnicki. Kompletną przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości ponad 5 km.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, oznakowanie, roboty wykończeniowe oraz elementy ulic.

 

Wod-bud wspiera lubelski klub żużlowy Orlen Oil Motor Lublin!

Z dumą ogłaszamy, że firma Wod-bud w sezonie 2024 będzie wspierać lubelski klub żużlowy Orlen Oil Motor Lublin!

Żużel to nie tylko sport. To pasja, determinacja i ciężka praca. Wspieranie ”czarnego sportu” jest dla Nas uhonorowaniem wartości, które reprezentuje. Wytrwałość, wspólne dążenie do celu przy pełnym zaangażowaniu i bezwarunkowym wsparciu całej drużyny. Sukces lubelskich Koziołków to nie tylko zdobyte medale, ale przede wszystkim inwestowanie w ludzi, doskonalenie ich pracy w zespole, szlifowanie twardych charakterów przez wykorzystywanie bogatych doświadczeń. Lubelski żużel jest również przykładem na budowanie silnych więzi społecznych, czego efektem jest niespotykany doping Kibiców Motoru Lublin.

Jest to dla nas ogromnym zaszczytem być częścią tej podróży i wspierać Naszych Żużlowców w dążeniu do osiągnięcia nowych rekordów.

Motor 💛, 🤍, 💙, ❤️ „Wygrywamy razem!”

 

Umowa o budowie i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega

W dniu 20.03.2024r. wspólnie z innymi wykonawcami podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega”.

Inwestora reprezentował Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Barbara Trzeciak, oraz Agnieszka Straburzyńska z Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. W imieniu WOD-BUD Sp. z o.o. obecni byli: Wiceprezes Mirosław Gucwa oraz Dyrektor Zarządzający Robert Ślusarz.

Cieszymy się, że wspólnie z innymi wykonawcami będziemy realizować tak dużą inwestycję składającą się aż z 13 zadań, dzięki której zostanie zmodernizowane 15 ulic w mieście. Kwota inwestycji to niemal 30 mln złotych w części dofinansowana w drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych.

WOD-BUD będzie realizował następujące zadania:

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – Czereśniowa, Wyspiańskiego:

 1. a) Przebudowa drogi wewnętrznej- ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże w Tarnobrzegu.
 2. b) Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu.

 

Krzczonów

15.01.2024 r. podpisaliśmy kolejną tego dnia umowę, tym razem z Zarządem Dróg Powiatowych w Bełżycach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów.” Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. – Mirosław Gucwa oraz  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach – Bożena Pajduszewska.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót branży: drogowej, teletechnicznej w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy kolidującej sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Jako Wykonawca zadania zobowiązani jesteśmy  wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 47 tygodni, tj. od dnia 03.06.2024 r. do dnia 28.04.2025 r. Wartość robót: 14 850 522,62 zł brutto.

Z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie realizacji zadania i dziękujmy całemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm, które przyczyniły się do tego sukcesu.  ZDP Bełżyce dziękujemy za zaufanie i możliwość współpracy. Cieszymy się na budowanie trwałej relacji biznesowej.

 

Umowa w Opolu Lubelskim

Miło nam poinformować, że będziemy realizować kolejną inwestycję dla Naszego kluczowego Zamawiającego w Opolu Lubelskim.

W dniu 15.01.2024 r. Wiceprezes Mirosław Gucwa w imieniu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. podpisał umowę z Gminą Opole Lubelskie, którą reprezentował Burmistrz Sławomir Plis.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Ks. Ściegiennego tj. wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę chodników.

Zadanie będzie realizowane przez 14 miesięcy ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Realizacja projektu znacznie poprawi standard życia mieszkańców Opola Lubelskiego.

Podpisanie umowy w Sandomierzu

W dniu 28.11.2023r.  podpisaliśmy umowę z Gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marcina Marca- Burmistrza Miasta na  realizację inwestycji pod nazwą „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu”. Wod-Bud Sp. z o.o., przy podpisaniu umowy, reprezentował Pan Mirosław Gucwa- Wiceprezes Zarządu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez naszą firmę robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 374065T ulicy Milberta w Sandomierzu.

W ramach prac remontowych wykonane zostaną prace w zakresie: remont jezdni bitumicznej (wraz z konstrukcją drogową), chodników, zatok parkingowych, zjazdów, wymiana uszkodzonych wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych Gościeradów/Szastarka

W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Wykonanie remontu dróg powiatowych: nr 2717L od km 0+808 do km 1+369, nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od km 5+060 do km 5+291, nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km 1+289 do km 1+846”.

WOD-BUD Sp. z o.o. realizować będzie następujące etapy inwestycji:

Część nr 2 Remont drogi powiatowej nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od   km 5+060 do km 5+291 w Gminie Gościeradów – 1 365 141,03 zł

Część nr 3 Remont drogi powiatowej nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km   1+289 do km 1+846 w Gminie Szastarka – 1 429 366,06 zł

W ramach umowy wykonamy:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • przepusty,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie,
 • przebruk istniejących zjazdów,
 • elementy ulic,
 • oznakowanie,
 • roboty wykończeniowe.

Umowę na realizację w/w zakresu prac podpisali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal, Skarbnik Powiatu Iwona Szymańska a Prokurent Zarządu WOD-BUD Sp. z o.o. Jędrzej Wojtaszek.

Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zamówienie Powiatu Kraśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

 

Oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice

10.10.2023r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice. Zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowane było na grudzień 2023r. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi nr 2304L na odcinku o długości 7 617 mb.

Zakres prac obejmował:

1) Roboty branży drogowej

a) roboty przygotowawcze

b) roboty ziemne

c) wykonanie podbudowy

d) wykonanie nawierzchni

e) roboty wykończeniowe

f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, bariery drogowe i balustrady),

g) elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża, oporniki betonowe, ścieki

podchodnikowe i skarpowe),

h) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

i) roboty odwodnieniowe (odtworzenie przydrożnych rowów, przebudowę

przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami),

2) Roboty branży mostowej – remont mostów w km 11+793 i w km 12+999.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 18 200 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 725 000,00 zł; 1 000 000,00 zł dołożyła Gmina Batorz, a pozostałe  2 475 000,00 zł pochodzi z funduszy Powiatu Janowskiego.

 

Podczas uroczystości oddania drogi uczestniczyli: Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wicestarosta – Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Dworak wraz z Członkami Zarządu Powiatu – Zenonem Zyśko i Władysławem Sową, Radny Rady Powiatu – Marian Grela, Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek wraz z panią Skarbnik – Emilią Skrzypek, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – Witold Kuźnicki.

Generalnego Wykonawcę firmę WOD-BUD Sp. z o.o. reprezentowali: Wiceprezes Zarządu – Mirosław Gucwa,  Prokurent – Jędrzej Wojtaszek oraz Dyrektor Techniczny – Adam Drożak.

 

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 824

21.09.2023 r. w Świeciechowie (gm. Annopol) nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie a WOD-BUD Sp. z o.o. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km ok. 71+590 do km ok. 73+900. W ramach planowanych prac powstanie m. in. nowa jezdnia, zatoki autobusowe oraz ścieżki rowerowe.

Wartość inwestycji to 22 932 461,42 zł..

Jako Główny Wykonawca zadania możemy przyczynić się do poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa na drogach w naszej okolicy.

WOD-BUD Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu Zdzisław Adam Wojtaszek, Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa, Dyrektor Techniczny Adam Drożak, Dyrektor Operacyjny Damian Drzewosz oraz Kierownik Budowy Paweł Bierut.