Umowa z Gminą Bychawa

W dniu 08-08-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bychawa a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich – inwestycja podzielona jest na 4 części, z czego firma WOD-BUD będzie realizowała część III i IV.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Inwestycji Strategicznych.