Umowa z Gminą Poniatowa

12.09.2023

W dniu 06-09-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poniatowa a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108044L dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 554,00 m w m. Obliźniak, gm. Poniatowa”. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie pomiarów liniowych na istniejącej drodze, regulacje wysokościowe istniejących zjazdów z kostki brukowej i betonowej, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie robót bitumicznych. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy i modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków własnych Gminy Poniatowa.

 

wróć do aktualności