Umowa z Gminą Miasto Biłgoraj

W dniu 28-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Biłgoraj a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 115209L ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju. Zakres robót obejmuje w szczególności roboty drogowe, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej.

Umowa z Miastem Kraśnik

W dniu 25-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Kraśnik a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Mleczarskiej w Kraśniku na odcinku od ul. Pułaskiego do Festiwalowej. Zakres robót obejmuje budowę nowej konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego oraz chodnika z nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego.

Umowa z Zarządem Dróg w Krasnymstawie

W dniu 25-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Krasnostawskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. wykonanie jezdni oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

W dniu 12-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Lubelskim w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 61+260 do km 61+660 i od km 62+650 do km 65+590.