Umowa z Gminą Końskowola

W dniu 14-07-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Końskowola a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola”. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. budowy dróg, budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zadanie objęte jest dofinansowaniem inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.