Wod-Bud dołączył do Wschodniego Klastra Budowlanego

W lutym 2016 roku firma WOD-BUD Sp. z o.o. dołączyła do Wschodniego Klastra Budowlanego. Przynależność do Klastra to szansa na rozwój, zdobywanie nowych rynków a także możliwość podejmowania współpracy branżowej z pozostałymi klastrowiczami.

Wschodni Klaster Budowlany, będący Klastrem Kluczowym zrzesza ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R (Badania i Rozwój) pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.