Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych Gościeradów/Szastarka

26.10.2023

W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Wykonanie remontu dróg powiatowych: nr 2717L od km 0+808 do km 1+369, nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od km 5+060 do km 5+291, nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km 1+289 do km 1+846”.

WOD-BUD Sp. z o.o. realizować będzie następujące etapy inwestycji:

Część nr 2 Remont drogi powiatowej nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od   km 5+060 do km 5+291 w Gminie Gościeradów – 1 365 141,03 zł

Część nr 3 Remont drogi powiatowej nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km   1+289 do km 1+846 w Gminie Szastarka – 1 429 366,06 zł

W ramach umowy wykonamy:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • przepusty,
  • odwodnienie korpusu drogowego,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie,
  • przebruk istniejących zjazdów,
  • elementy ulic,
  • oznakowanie,
  • roboty wykończeniowe.

Umowę na realizację w/w zakresu prac podpisali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal, Skarbnik Powiatu Iwona Szymańska a Prokurent Zarządu WOD-BUD Sp. z o.o. Jędrzej Wojtaszek.

Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zamówienie Powiatu Kraśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

 

wróć do aktualności