Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

WOD-BUD Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.”

 

Cel projektu: wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. planowanych do zakupu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wyników prac B+R pt.: „Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury”.

 

Planowane efekty: zakupione wyniki prac B+R pozwolą na wdrożenie następujących rezultatów: -udoskonalona usługa układania asfaltobetonowych nawierzchni przy zastosowaniu MMA z technologią asfaltu spienionego (wyższa jakość oraz trwałość nawierzchni, szybszy czas wykonania), -nowy produkt w postaci betonów asfaltowych w technologii asfaltu spienionego o polepszonych właściwościach. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia – 3 etaty i poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.

 

Wartość projektu: 4 087 273, 73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 808 402, 85 zł

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23-02-2018 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD-
BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa
drogowego” , w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23.02.2018 r.

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Rozkładarka do mas bitumicznych uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Walec stalowy mały z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Walec stalowy duży z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Skrapiarki emulsji uznano ofertę złożoną dnia 22.03.2018 r. przez firmę HYDROG ZBM. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Urządzenie do spieniania bitumu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Amman Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Mini ładowarki z frezarką uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Tech-Ekspert Południe. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy wraz z zestawem akcesoriów uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Controls Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .