Podpisanie umowy z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie

W dniu 18-09-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.:

Zadanie I: Budowa dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie wraz z infrastrukturą oraz przebudową kolizji uzbrojenia podziemnego.

Zadanie II: Budowa odcinków: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka w Lublinie.

Zadanie III: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Światowida oraz z ul. Leszka w Lublinie.

Podpisanie umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku

W dniu 04-09-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek – Sulów- Blinów – Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 2289L na terenie gminy Zakrzówek”

Rowerem po miejscach znanych i nieznanych

Pod takim hasłem w sobotę 19 września 2020 r. zorganizowano zwiedzanie gminy Trzydnik Duży. Na starcie rajdu stanęło ponad 100 cyklistów.

Na wyprawę wybrali się mieszkańcy gminy Trzydnik Duży, w tym przedstawiciele władz samorządowych – wójt Krzysztof Serafin i radni z gminy, księża z trzydnickich parafii oraz grupa podopiecznych Domu Dziecka w Kraśniku z opiekunami. Na starcie uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe koszulki. Uczestnicy rajdu otrzymali kaski, liczniki rowerowe, plecaki i inne akcesoria rowerowe. Trofea wręczali m.in. patroni honorowi wyprawy – poseł Kazimierz Choma i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, wójt Krzysztof Serafin, radna sejmiku wojewódzkiego Anna Baluch, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie Jan Wojtaszek, wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Teresa Zawadzka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, który odczytał list od starosty Andrzeja Rolli. Świadomość społecznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na biznesie, jest obecna w działaniach firmy WOD-BUD Sp. z o.o. Swoje społeczne zaangażowanie firma włożyła w propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, promowanie młodych, lokalnych, sportowych talentów oraz działań dla dobra lokalnej wspólnoty. Działając na rzecz popularyzacji sportu, firma podjęła szereg kroków wspierających lokalne inicjatywy.

 

Zawody bokserskie

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. była jednym ze sponsorów zorganizowanych w kraśnickim Amfiteatrze zawodów sportowych. W Kraśniku postanowiono promować boks jako możliwość przeciwdziałania uzależnieniom. Organizatorem tego oryginalnego turnieju bokserskiego był Parafialny Klub Sportowy „Za Bramą” w Kraśniku, który istnieje od grudnia 2007 roku. Pierwszym trenerem był Władysław Maciejewski, pomagała mu Karolina Michalczuk – wielokrotna mistrzyni Polski, a także mistrzyni świata z Nangbo w Chinach. Aktualnie trenerem PKS „Za Bramą” jest Marcin Machul. Zamierzeniem klubu jest, aby dzieci, młodzież i dorośli  uprawiali sport. Boks uczy wartości, pracy nad sobą i dyscypliny. Wbrew pozorom jest bezpieczny i nie prowadzi do niczego złego.

Zawody miały charakter otwarty i mogli przyjść na niego mieszkańcy miasta. Fani boksu mogli obejrzeć osiem emocjonujących pojedynków w różnych kategoriach wiekowych i wagowych. O wyniku spotkania przesądziła dopiero ostatnia walka – zwyciężyli kraśniczanie.