Podpisanie umowy w Sandomierzu

04.12.2023

W dniu 28.11.2023r.  podpisaliśmy umowę z Gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Marcina Marca- Burmistrza Miasta na  realizację inwestycji pod nazwą „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu”. Wod-Bud Sp. z o.o., przy podpisaniu umowy, reprezentował Pan Mirosław Gucwa- Wiceprezes Zarządu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez naszą firmę robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 374065T ulicy Milberta w Sandomierzu.

W ramach prac remontowych wykonane zostaną prace w zakresie: remont jezdni bitumicznej (wraz z konstrukcją drogową), chodników, zatok parkingowych, zjazdów, wymiana uszkodzonych wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

wróć do aktualności