O firmie

Firma WOD-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1988 roku. Spółka rozwinęła się w oparciu o firmę rodzinną założoną w roku 1920, która przez trzy pokolenia specjalizowała się w budowie ujęć wody na terenach wschodniej Polski.

obrazek_o_firmie

Powyżej założyciel firmy Edward Smętny Sowa, wiercenie studni głębinowej oraz budowa zbiornika wody pitnej na terenie Jednostki Wojskowej na Wołyniu w 1925 roku.

Założyciel firmy rodzinnej Edward Smętny-Sowa od 1920 r. prowadził zakład ślusarsko-mechaniczny w Kraśniku. Firma zajmowała się wierceniem studni głębinowych na terenach wschodniej Polski, głównie na Wołyniu. Kolejne dwa pokolenia kontynuowały tą działalność rozszerzając zakres usług.

W roku 1988 bazując na wieloletnich doświadczeniach założono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WOD-BUD Sp. z o.o. . Siedziba firmy mieści się nieprzerwanie od 1920 roku w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12.

Firma działając od 1920 roku odwierciła i udokumentowała setki ujęć wody, wykonała tysiące kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne, składowiska odpadów, prace budowlane oraz remontowo-budowlane.

W roku 2010 firma rozszerzyła działalność. Wybudowano pilotażową linię do segregacji odpadów na bazie której powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku. W 2014 roku rozpoczęto kolejne przedsięwzięcie, w ramach którego uruchomiono własną Wytwórnię Mas Bitumicznych, wskutek czego w naszej ofercie znalazły się również roboty bitumiczne.

Ciągły, dynamiczny rozwój firmy WOD-BUD Sp. z o.o. gwarantowany jest przez konsekwentną politykę Prezesa firmy, który kieruje spółką od momentu jej powstania.

Spółka realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania, potwierdzonych certyfikatem jakości ISO 9001 : 2008

Zakres usług

Do głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa należą usługi w zakresie:

  • sprzedaży i układania mas bitumicznych
  • budowy wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków
  • budowy dróg o nawierzchni asfaltowej, dróg leśnych, chodników, placy parkingowych
  • budowy oraz rekultywacji składowisk odpadów
Rozwój firmy

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. realizuje politykę ciągłego rozwoju poprzez wprowadzanie nowych technologii, systematyczne podnoszenie poziomu zatrudnienia, modernizację siedziby firmy oraz bazy sprzętowej.

  • Przez cały okres działalności osiągnęliśmy dużą stabilizację na rynku dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu usprzętowieniu.
  • Prowadzimy rozważną politykę inwestycyjną. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt ciężki, który pozwala nam na efektywne i szybkie świadczenie usług o wysokim standardzie jakościowym.

Dane firmy

WOD-BUD Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
NIP: 715-020-04-54
KRS: 0000035967

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
REGON: 008020605
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Konto bankowe: PEKAO S.A. 63 1240 2395 1111 0000 3328 2383