Kontakt

Siedziba firmy:
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
tel.: 81 825 26 05
fax: 81 825 24 76
e-mail: sekretariat@wod-bud.com.pl

Sekretariat:
Czynny : od 7:00 do 15:00 e-mail: sekretariat@wod-bud.com.pl

Faktury elektroniczne proszę wysyłać na adres: efaktury@wod-bud.com.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych:
ul. Graniczna 3
23-204 Kraśnik

Dział Przygotowania Ofert:
e-mail: budowy@wod-bud.com.pl
tel.: 81 825 26 05 wewn. 16
tel.: 663 340 210

Dział Zakupów:
e-mail: zakupy@wod-bud.com.pl
tel.: 81 825 26 05 wewn. 16
tel.: 601 952 340

Kierownik Bazy Sprzętowo-Transportowej:
e-mail: bst@wod-bud.com.pl

Dział Kadr:
tel.: 81 825 26 05 wewn. 13
tel. : 887 021 544
e-mail: rekrutacja@wod-bud.com.pl

Dział Księgowości:
tel.: 81 825 26 05 wewn. 22
tel.: 797 181 661

Laboratorium:
e-mail: labo@wod-bud.com.pl
tel.: 887 021 908

Dział IT
email: dzial.it@wod-bud.com.pl

Dane firmy

WOD-BUD Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
NIP: 715-020-04-54
KRS: 0000035967

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
REGON: 008020605
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Konto bankowe: PEKAO S.A. 63 1240 2395 1111 0000 3328 2383