Kontakt

Siedziba firmy:
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
tel.: 81 825 26 05
fax: 81 825 24 76
e-mail: sekretariat@wod-bud.com.pl

Sekretariat:
Iwona Orzeł
Czynny : od 7:00 do 15:00 e-mail: sekretariat@wod-bud.com.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych:
ul. Graniczna 3
23-204 Kraśnik

Dyrektor Operacyjny:
branża sanitarna
Łukasz Dąbrowski
e-mail: ldabrowski@wod-bud.com.pl

Dyrektor Zarządzający:
branża drogowa
Marek Gosztyła
e-mail: mgosztyla@wod-bud.com.pl

Dyrektor Finansowy:
Agnieszka Kamińska
e-mail: akaminska@wod-bud.com.pl

Dyrektor Wytwórni Mas Bitumicznych:
Maciej Kasprzyk
e-mail: mkasprzyk@wod-bud.com.pl
tel.: 721 706 984

Dział Przygotowania Ofert:
Tomasz Tur
e-mail: budowy@wod-bud.com.pl
tel.: 81 825 26 05 wewn. 16
tel.: 663 340 210

Dział Kadr:
tel.: 81 825 26 05 wewn. 13
tel. : 887 021 544
e-mail: rekrutacja@wod-bud.com.pl

Dział Księgowości:
tel.: 81 825 26 05 wewn. 22
tel.: 797 181 661

Dział Zakupów:
Tomasz Jachura
e-mail: zakupy@wod-bud.com.pl
tel.: 81 825 26 05 wewn. 16
tel.: 601 952 340

Kierownik Bazy Sprzętowo-Transportowej:
Sławomir Lipowy
e-mail: slipowy@wod-bud.com.pl
tel.: 797 181 662

Laboratorium:
Justyna Pietroń
e-mail: laboratorium@wod-bud.com.pl
tel.: 887 021 908

Dział IT
Mariusz Jakubowski
email: dzial.it@wod-bud.com.pl

Dane firmy

WOD-BUD Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik
NIP: 715-020-04-54
KRS: 0000035967

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
REGON: 008020605
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Konto bankowe: PEKAO S.A. 63 1240 2395 1111 0000 3328 2383