Podpisanie umowy z Gminą Urzędów

W dniu 04-09-2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmina Urzędów a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie II etapu remontu drogi gminnej w Majdanie Moniackim w kierunku Wierzbicy pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r.

W ramach zaplanowanych prac zmodernizowany zostanie 1200 metrowy odcinek drogi gminnej nr 108306L. Zadanie realizowane będzie przy 60% dofinasowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Gminy Urzędów

 

Podpisanie umowy z Powiatem Kraśnickim

W dniu 27-08-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r.

zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kraśniku