Podpisanie umowy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach

W dniu 14-05-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy ZUK Puławy a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji technicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne – Kwatera nr 1 lokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach”.