Podpisanie umowy na wykonanie zadania pod nazwą „ Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży etap II”

Kolejna inwestycja do wykonania przed nami. W dniu 22.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „ Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży etap II”. Umowę podpisali: Mirosław Gucwa- Wiceprezes Wod-Bud Sp. z o.o. oraz Krzysztof Serafin – Wójt Gminy Trzydnik Duży przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy- Eweliny Szwed w obecności Tomasza Mularczyka -Sekretarza Gminy Trzydnik Duży. W zakres zamówienia wchodzić będą następujące zadania:

  1. Remont drogi gminnej nr 108593L Wola Trzydnicka – Agatówka
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 108581L w miejscowości Olbięcin
  3. Remont drogi gminnej 108369L Wólka Olbięcka
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 108613L w miejscowości Rzeczyca Księża (Korea) do torów
  5. Przebudowa drogi gminnej nr 108613L w miejscowości Rzeczyca Księża (Korea) przy stawie
  6. Utwardzenie dróg gminnych płytami typu JOMB w miejscowości Łychów Szlachecki
  7. Wbudowanie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 ton na terenie Gminy Trzydnik Duży
  8. Dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Trzydnik Duży

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wartość całości zamówienia to kwota 7 395 848,69 zł brutto.