Rajd rowerowy „Miejsca znane i nieznane Powiatu Kraśnickiego”

06 czerwca został zorganizowany rajd rowerowy „Miejsca znane i nieznane Powiatu Kraśnickiego” – propozycja dla mieszkańców województwa lubelskiego i turystów.  Trasa obejmowała zwiedzanie ciekawych miejsc w Powiecie Kraśnickim.

Celem wydarzenia jest rozpowszechnianie walorów turystycznych i przyrodniczych Lubelszczyzny, poznawanie jej naturalnego krajobrazu, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny oraz integracja społeczności.

Poprzez udział w rajdzie uczestnicy zdobyli wiedze na temat obiektów kulturowych i przyrodniczych części województwa lubelskiego.

Czując społeczną odpowiedzialność biznesu  WOD-BUD Sp. z o.o. wspiera lokalne inicjatywy. Od lat angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Działając na rzecz popularyzacji sportu, firma podjęła szereg kroków wspierających lokalne inicjatywy.

Podpisanie umowy z Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku

W dniu 28-05-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku na odcinku od km 0+026 do km 1+243”współfinansowanej ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.