Media

Film promocyjny firmy

Budowa drogi dojazdowej do kraśnickiej strefy ekonomicznej WOD-BUD Sp. z o.o. (2013/2014)

Droga dojazdowa do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej zrealizowana przez WOD-BUD Sp. z o.o.

WOD-BUD Sp. z o.o. Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Przebudowa ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku (2021)

ZBIORNIK RETENCYJNY (ZALEW) W KRAŚNIKU.

Budowa składowiska odpadów w Kraśniku.

Budowa Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Janowie Lubelskim.

Budowa ul. Granicznej w Kraśniku.

Budowa ul. Kwiatkowickiej wraz z kanalizacą deszczową w Kraśniku.