Media

Budowa drogi dojazdowej do kraśnickiej strefy ekonomicznej WOD-BUD Sp. z o.o.

Droga dojazdowa do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej zrealizowana przez WOD-BUD Sp. z o.o.

WOD-BUD Sp. z o.o. Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

ZBIORNIK RETENCYJNY (ZALEW) W KRAŚNIKU.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nietulisku Małym.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gołębickiej w S.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gołębickiej w Sandomierzu.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Sandomierzu.

Budowa składowiska odpadów w Kraśniku.

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Klasztornej i Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym.

Budowa Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

Budowa kanalizacji deszczowej w Kraśniku.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Janowie Lubelskim.

Budowa ul. Granicznej w Kraśniku.

Budowa ul. Kwiatkowickiej wraz z kanalizacą deszczową w Kraśniku.