Podpisanie umowy z Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

W dniu 21-01-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku”

Podpisanie umowy z Miastem Kraśnik

W dniu 21-01-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Kraśnik a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa ronda im. Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Kraśnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.