Umowa z Powiatem Świdnickim w Świdniku

23.04.2023

W dniu 05-04-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku  a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa węzła komunikacyjnego Świdnik – Lublin poprzez budowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz przebudowę dróg 2104L Minkowice- Krępiec i 2105L Krępiec – Minkowice”. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wykonany odcinek drogi o długości 1,6 km wyposażony w pełną infrastrukturę, powstanie między innymi chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa i oświetlenie ulicy. Termin zakończenia prac to 24 miesiące od podpisania umowy, jednak planujemy wykonać inwestycję do listopada przyszłego roku. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

wróć do aktualności