Podpisanie umowy z Gminą Szastarka

W dniu 06-07-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Szastarka a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa stacji wodociągowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wojciechów gm. Szastarka” Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Dni Kraśnika 2021

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. była jednym ze sponsorów zorganizowanych w dniach 3-4 lipca 2021  „Dni Kraśnika”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i promocji oraz inne jednostki miejskie.

Mieszkańcy i goście wzięli udział w licznych wydarzeniach, pokazach militarnych, sportowych oraz kulturalnych. Został zorganizowany piknik rodzinny, zwiedzanie Muzeum 24 Pułku Ułanów oraz „Wieczór Niepoważny”, w którym udział wzięli: Kabaret FiFa-RaFa, Adam Snopek i Projekt Volodia oraz wieczorny koncert w amfiteatrze.

Świadomość społecznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na biznesie, jest obecna w działaniach firmy WOD-BUD Sp. z o.o. Swoje społeczne zaangażowanie firma włożyła w propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz promowanie działań dla dobra lokalnej wspólnoty.