Podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 824

21.09.2023 r. w Świeciechowie (gm. Annopol) nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie a WOD-BUD Sp. z o.o. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km ok. 71+590 do km ok. 73+900. W ramach planowanych prac powstanie m. in. nowa jezdnia, zatoki autobusowe oraz ścieżki rowerowe.

Wartość inwestycji to 22 932 461,42 zł..

Jako Główny Wykonawca zadania możemy przyczynić się do poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa na drogach w naszej okolicy.

WOD-BUD Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu Zdzisław Adam Wojtaszek, Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa, Dyrektor Techniczny Adam Drożak, Dyrektor Operacyjny Damian Drzewosz oraz Kierownik Budowy Paweł Bierut.

 

Umowa z Gminą Poniatowa

W dniu 06-09-2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Poniatowa a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 108044L dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 554,00 m w m. Obliźniak, gm. Poniatowa”. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie pomiarów liniowych na istniejącej drodze, regulacje wysokościowe istniejących zjazdów z kostki brukowej i betonowej, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie robót bitumicznych. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego budowy i modernizacji (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków własnych Gminy Poniatowa.