Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych Gościeradów/Szastarka

W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Wykonanie remontu dróg powiatowych: nr 2717L od km 0+808 do km 1+369, nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od km 5+060 do km 5+291, nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km 1+289 do km 1+846”.

WOD-BUD Sp. z o.o. realizować będzie następujące etapy inwestycji:

Część nr 2 Remont drogi powiatowej nr 2712L od km 0+000 do km 1+111 oraz od   km 5+060 do km 5+291 w Gminie Gościeradów – 1 365 141,03 zł

Część nr 3 Remont drogi powiatowej nr 2743L od km 0+400 do km 0+845 oraz od km   1+289 do km 1+846 w Gminie Szastarka – 1 429 366,06 zł

W ramach umowy wykonamy:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • przepusty,
  • odwodnienie korpusu drogowego,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie,
  • przebruk istniejących zjazdów,
  • elementy ulic,
  • oznakowanie,
  • roboty wykończeniowe.

Umowę na realizację w/w zakresu prac podpisali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal, Skarbnik Powiatu Iwona Szymańska a Prokurent Zarządu WOD-BUD Sp. z o.o. Jędrzej Wojtaszek.

Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zamówienie Powiatu Kraśnickiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

 

Oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice

10.10.2023r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice. Zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowane było na grudzień 2023r. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi nr 2304L na odcinku o długości 7 617 mb.

Zakres prac obejmował:

1) Roboty branży drogowej

a) roboty przygotowawcze

b) roboty ziemne

c) wykonanie podbudowy

d) wykonanie nawierzchni

e) roboty wykończeniowe

f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, bariery drogowe i balustrady),

g) elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża, oporniki betonowe, ścieki

podchodnikowe i skarpowe),

h) przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

i) roboty odwodnieniowe (odtworzenie przydrożnych rowów, przebudowę

przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami),

2) Roboty branży mostowej – remont mostów w km 11+793 i w km 12+999.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 18 200 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 725 000,00 zł; 1 000 000,00 zł dołożyła Gmina Batorz, a pozostałe  2 475 000,00 zł pochodzi z funduszy Powiatu Janowskiego.

 

Podczas uroczystości oddania drogi uczestniczyli: Starosta Janowski – Artur Pizoń, Wicestarosta – Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Dworak wraz z Członkami Zarządu Powiatu – Zenonem Zyśko i Władysławem Sową, Radny Rady Powiatu – Marian Grela, Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek wraz z panią Skarbnik – Emilią Skrzypek, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – Witold Kuźnicki.

Generalnego Wykonawcę firmę WOD-BUD Sp. z o.o. reprezentowali: Wiceprezes Zarządu – Mirosław Gucwa,  Prokurent – Jędrzej Wojtaszek oraz Dyrektor Techniczny – Adam Drożak.