Krzczonów

24.01.2024

15.01.2024 r. podpisaliśmy kolejną tego dnia umowę, tym razem z Zarządem Dróg Powiatowych w Bełżycach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów.” Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. – Mirosław Gucwa oraz  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach – Bożena Pajduszewska.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót branży: drogowej, teletechnicznej w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy kolidującej sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Jako Wykonawca zadania zobowiązani jesteśmy  wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 47 tygodni, tj. od dnia 03.06.2024 r. do dnia 28.04.2025 r. Wartość robót: 14 850 522,62 zł brutto.

Z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie realizacji zadania i dziękujmy całemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm, które przyczyniły się do tego sukcesu.  ZDP Bełżyce dziękujemy za zaufanie i możliwość współpracy. Cieszymy się na budowanie trwałej relacji biznesowej.

 

wróć do aktualności