Podpisanie umowy na wykonanie zadania pod nazwą „ Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży etap II”

Kolejna inwestycja do wykonania przed nami. W dniu 22.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „ Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży etap II”. Umowę podpisali: Mirosław Gucwa- Wiceprezes Wod-Bud Sp. z o.o. oraz Krzysztof Serafin – Wójt Gminy Trzydnik Duży przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy- Eweliny Szwed w obecności Tomasza Mularczyka -Sekretarza Gminy Trzydnik Duży. W zakres zamówienia wchodzić będą następujące zadania:

  1. Remont drogi gminnej nr 108593L Wola Trzydnicka – Agatówka
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 108581L w miejscowości Olbięcin
  3. Remont drogi gminnej 108369L Wólka Olbięcka
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 108613L w miejscowości Rzeczyca Księża (Korea) do torów
  5. Przebudowa drogi gminnej nr 108613L w miejscowości Rzeczyca Księża (Korea) przy stawie
  6. Utwardzenie dróg gminnych płytami typu JOMB w miejscowości Łychów Szlachecki
  7. Wbudowanie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 ton na terenie Gminy Trzydnik Duży
  8. Dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Trzydnik Duży

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wartość całości zamówienia to kwota 7 395 848,69 zł brutto.

Podpisanie umowy o Przebudowie drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice-Księżomierz

WOD-BUD Sp. z o.o. w dniu 04.04.2024 r. zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice-Księżomierz”.

W imieniu firmy umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa, natomiast Powiat Kraśnicki reprezentowali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iwony Szymańskiej.

Inwestycja realizowana będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania jakie otrzymał Powiat Kraśnicki. Kompletną przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości ponad 5 km.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, roboty nawierzchniowe, oznakowanie, roboty wykończeniowe oraz elementy ulic.

 

Wod-bud wspiera lubelski klub żużlowy Orlen Oil Motor Lublin!

Z dumą ogłaszamy, że firma Wod-bud w sezonie 2024 będzie wspierać lubelski klub żużlowy Orlen Oil Motor Lublin!

Żużel to nie tylko sport. To pasja, determinacja i ciężka praca. Wspieranie ”czarnego sportu” jest dla Nas uhonorowaniem wartości, które reprezentuje. Wytrwałość, wspólne dążenie do celu przy pełnym zaangażowaniu i bezwarunkowym wsparciu całej drużyny. Sukces lubelskich Koziołków to nie tylko zdobyte medale, ale przede wszystkim inwestowanie w ludzi, doskonalenie ich pracy w zespole, szlifowanie twardych charakterów przez wykorzystywanie bogatych doświadczeń. Lubelski żużel jest również przykładem na budowanie silnych więzi społecznych, czego efektem jest niespotykany doping Kibiców Motoru Lublin.

Jest to dla nas ogromnym zaszczytem być częścią tej podróży i wspierać Naszych Żużlowców w dążeniu do osiągnięcia nowych rekordów.

Motor 💛, 🤍, 💙, ❤️ „Wygrywamy razem!”

 

Umowa o budowie i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega

W dniu 20.03.2024r. wspólnie z innymi wykonawcami podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega”.

Inwestora reprezentował Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa Barbara Trzeciak, oraz Agnieszka Straburzyńska z Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. W imieniu WOD-BUD Sp. z o.o. obecni byli: Wiceprezes Mirosław Gucwa oraz Dyrektor Zarządzający Robert Ślusarz.

Cieszymy się, że wspólnie z innymi wykonawcami będziemy realizować tak dużą inwestycję składającą się aż z 13 zadań, dzięki której zostanie zmodernizowane 15 ulic w mieście. Kwota inwestycji to niemal 30 mln złotych w części dofinansowana w drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych.

WOD-BUD będzie realizował następujące zadania:

Zadanie nr 2: Przebudowa dróg – Czereśniowa, Wyspiańskiego:

  1. a) Przebudowa drogi wewnętrznej- ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże w Tarnobrzegu.
  2. b) Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Tarnobrzegu.

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi gminnej ul. 12-go Października w Tarnobrzegu.

 

29 Gala TFL MMA w Kraśniku

Mieliśmy ogromną przyjemność być sponsorem 29 Gali TFL MMA, która odbyła się 24 lutego w naszym rodzinnym mieście Kraśniku. To wspaniałe sportowe widowisko przyciągnęło kibiców, którzy tłumnie wypełnili halę sportową SP nr 2. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w GALI jeszcze raz serdecznie gratulujemy występu, a dla organizatora Jacka Sarny ogromne brawa za poziom przygotowania widowiska. To był niezwykle emocjonujący wieczór w Kraśniku, a my cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tak wspaniałej Gali sportu. 🤼

 

 

 

Krzczonów

15.01.2024 r. podpisaliśmy kolejną tego dnia umowę, tym razem z Zarządem Dróg Powiatowych w Bełżycach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów.” Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. – Mirosław Gucwa oraz  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach – Bożena Pajduszewska.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót branży: drogowej, teletechnicznej w zakresie budowy kanału technologicznego i przebudowy kolidującej sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Jako Wykonawca zadania zobowiązani jesteśmy  wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 47 tygodni, tj. od dnia 03.06.2024 r. do dnia 28.04.2025 r. Wartość robót: 14 850 522,62 zł brutto.

Z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie realizacji zadania i dziękujmy całemu zespołowi za zaangażowanie i profesjonalizm, które przyczyniły się do tego sukcesu.  ZDP Bełżyce dziękujemy za zaufanie i możliwość współpracy. Cieszymy się na budowanie trwałej relacji biznesowej.

 

Umowa w Opolu Lubelskim

Miło nam poinformować, że będziemy realizować kolejną inwestycję dla Naszego kluczowego Zamawiającego w Opolu Lubelskim.

W dniu 15.01.2024 r. Wiceprezes Mirosław Gucwa w imieniu Firmy WOD-BUD Sp. z o.o. podpisał umowę z Gminą Opole Lubelskie, którą reprezentował Burmistrz Sławomir Plis.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Ks. Ściegiennego tj. wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę chodników.

Zadanie będzie realizowane przez 14 miesięcy ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Realizacja projektu znacznie poprawi standard życia mieszkańców Opola Lubelskiego.