Umowa z Gminą Miasto Biłgoraj

30.04.2022

W dniu 28-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Biłgoraj a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 115209L ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju. Zakres robót obejmuje w szczególności roboty drogowe, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej.

wróć do aktualności