Umowa z Miastem Kraśnik

30.04.2022

W dniu 25-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Kraśnik a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Mleczarskiej w Kraśniku na odcinku od ul. Pułaskiego do Festiwalowej. Zakres robót obejmuje budowę nowej konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego oraz chodnika z nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego.

wróć do aktualności