Umowa z Zarządem Dróg w Krasnymstawie

30.04.2022

W dniu 25-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Krasnostawskim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. wykonanie jezdni oraz budowę kanalizacji deszczowej.

wróć do aktualności