Umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

15.04.2022

W dniu 12-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Lubelskim w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 61+260 do km 61+660 i od km 62+650 do km 65+590.

wróć do aktualności