Umowa z Gminą Trzydnik Duży

15.10.2022

W dniu 07-10-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzydnik Duzy a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108583L w miejscowości Olbięcin od 0+000 km do 1+200 km oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

wróć do aktualności