Umowa z Gminą Żółkiewka

28.10.2022

W dniu 17-10-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Żółkiewka a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Żółkiewka o nr 3104L. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

wróć do aktualności