Podpisanie umowy z Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku

18.06.2021

W dniu 28-05-2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku na odcinku od km 0+026 do km 1+243”współfinansowanej ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

wróć do aktualności