Podpisanie umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku

28.09.2020

W dniu 04-09-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek – Sulów- Blinów – Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 2289L na terenie gminy Zakrzówek”

wróć do aktualności