Zawiadomienie o wyborze oferty

27.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23-02-2018 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD-
BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa
drogowego” , w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 2 z dnia 23.02.2018 r.

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Rozkładarka do mas bitumicznych uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Walec stalowy mały z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Walec stalowy duży z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Skrapiarki emulsji uznano ofertę złożoną dnia 22.03.2018 r. przez firmę HYDROG ZBM. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Urządzenie do spieniania bitumu uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Amman Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Mini ładowarki z frezarką uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Tech-Ekspert Południe. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę Automatyczny ekstraktor ultradźwiękowy wraz z zestawem akcesoriów uznano ofertę złożoną dnia 26.03.2018 r. przez firmę Controls Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
Zawiadomienie o wyborze – link .

wróć do aktualności