Gazela Biznesu

Firma otrzymała sześć razy z rzędu certyfikaty:
„GAZELA BIZNESU 2006”
„GAZELA BIZNESU 2007”
„GAZELA BIZNESU 2008”
„GAZELA BIZNESU 2009”
„GAZELA BIZNESU 2010”
„GAZELA BIZNESU 2011”

w ogólnopolskim rankingu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw organizowanym przez Puls Biznesu.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.