CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Po zbadaniu przez Ośrodek Certyfikacyjny Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego produktów wytwarzanych przez Wytwórnię Mas Bitumicznych w Kraśniku, firma
WOD-BUD Sp. z o.o. otrzymała dnia 14 maja 2015 roku Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.