Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

30.11.2020

WOD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji nowego typu mieszanki mineralno-asfaltowej z dodatkiem produktu odpadowego w postaci granulatu papy – mieszanki KABIT-55” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność […]

Podpisanie umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach

09.11.2020

W dniu 04-11-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów

Podpisanie umowy z Gminą Jabłonna

31.10.2020

W dniu 29-10-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Jabłonna a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107149 L w Skrzynicach Drugich od km 0+000 do km 0+115 […]

Podpisanie umowy z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie

28.09.2020

W dniu 18-09-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Zadanie I: Budowa dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w […]

Podpisanie umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku

28.09.2020

W dniu 04-09-2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice – Zakrzówek – […]