Umowa z Gminą Markuszów

30.05.2022

W dniu 24-05-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Markuszów a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drogach, […]

Umowa z Gminą Gorzyce

17.05.2022

W dniu 12-05-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. […]

Umowa z Gminą Chodel

17.05.2022

W dniu 13-05-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Chodel a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Chodel. Inwestycja podzielona jest na 7 zadań.

Umowa z Gminą Miasto Biłgoraj

30.04.2022

W dniu 28-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Biłgoraj a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 115209L ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz […]

Umowa z Miastem Kraśnik

30.04.2022

W dniu 25-04-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Kraśnik a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Mleczarskiej w Kraśniku na odcinku od ul. Pułaskiego do Festiwalowej. Zakres […]