Polski Klaster Budowlany rekomenduje firmę Wod-Bud

02.09.2019

W kwietniu br. Wschodni Klaster Budowlany zmienił nazwę na Polski Klaster Budowlany. Polski Klaster Budowlany opracował nowy logotyp – Firma rekomendowana.

Podpisanie umowy z Powiatem Kraśnickim

02.09.2019

W dniu 27-08-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kraśnickim a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L od km 4+624 do km 7+044 w miejscowości Zalesie, gmina Wilkołaz, uszkodzonej w wyniku gwałtownego […]

Podpisanie umowy z Miastem Kraśnik

29.07.2019

W dniu 23-07-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Kraśnik a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Budowa ul. Kwiatkowickiej w Kraśniku na odcinku od km 0+866 do km 1+253,94 – IV etap.

Podpisanie umowy z Gminą Zwierzyniec

29.07.2019

W dniu 27-06-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Zwierzyniec a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. Wachniewskiej) i nr 110804L (ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/05/2019

14.06.2019

Zgodnie z pkt V.2 Zapytania ofertowego nr 1/05/2019 Zamawiający unieważnia postępowanie. załącznik – unieważnienie postępowania