Termomodernizacja budynku biurowo – magazynowego firmy WOD-BUD Sp. z o. o. w Kraśniku

19.01.2023

WOD-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynku biurowo – magazynowego firmy WOD-BUD Sp. z o. o. w Kraśniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla […]

Umowa z Zarządem Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

28.11.2022

W dniu 15-11-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Janowskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L […]

Umowa z Gminą Żółkiewka

28.10.2022

W dniu 17-10-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Żółkiewka a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Żółkiewka o nr 3104L. Zamówienie jest finansowane w ramach […]

Umowa z Gminą Trzydnik Duży

15.10.2022

W dniu 07-10-2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzydnik Duzy a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108583L w miejscowości Olbięcin od 0+000 km […]