Zawiadomienie o wyborze oferty

11.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07-08-2017 r. W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności […]

Zapytanie ofertowe nr 1

07.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu: Tytuł projektu: Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy […]

Wod-Bud dołączył do Wschodniego Klastra Budowlanego

15.03.2016

W lutym 2016 roku firma WOD-BUD Sp. z o.o. dołączyła do Wschodniego Klastra Budowlanego. Przynależność do Klastra to szansa na rozwój, zdobywanie nowych rynków a także możliwość podejmowania współpracy branżowej z pozostałymi klastrowiczami. Wschodni Klaster Budowlany, będący Klastrem Kluczowym zrzesza […]

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

10.06.2015

Po zbadaniu przez Ośrodek Certyfikacyjny Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego produktów wytwarzanych przez Wytwórnię Mas Bitumicznych w Kraśniku, firma WOD-BUD Sp. z o.o. otrzymała dnia 14 maja 2015 roku Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Nowa wytwórnia uruchomiona!

01.08.2014

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. rozszerzyła swoją działalność o produkcję mas bitumicznych. Nasza wytwórnia mieści się przy ul. Granicznej 3 w Kraśniku.