Wod-Bud dołączył do Wschodniego Klastra Budowlanego

15.03.2016

W lutym 2016 roku firma WOD-BUD Sp. z o.o. dołączyła do Wschodniego Klastra Budowlanego. Przynależność do Klastra to szansa na rozwój, zdobywanie nowych rynków a także możliwość podejmowania współpracy branżowej z pozostałymi klastrowiczami. Wschodni Klaster Budowlany, będący Klastrem Kluczowym zrzesza […]

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

10.06.2015

Po zbadaniu przez Ośrodek Certyfikacyjny Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego produktów wytwarzanych przez Wytwórnię Mas Bitumicznych w Kraśniku, firma WOD-BUD Sp. z o.o. otrzymała dnia 14 maja 2015 roku Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

Nowa wytwórnia uruchomiona!

01.08.2014

Firma WOD-BUD Sp. z o.o. rozszerzyła swoją działalność o produkcję mas bitumicznych. Nasza wytwórnia mieści się przy ul. Granicznej 3 w Kraśniku.

Przystąpienie do Fundacji Firmy Rodzinne

01.12.2011

Firma Wod-Bud Sp. z o.o. przystąpiła do fundacji FIRMY RODZINNE