Zapytanie ofertowe nr 2

23.02.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
projektu pt.:  „Wdrożenie w WOD-
BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa
drogowego” zapraszamy do składania ofert na:  

Część I Dostawę Rozkładarki do mas bitumicznych szt. 1

Część II Dostawę Walca stalowego małego z rozsypywaczem grysu komplet 1

Część III Dostawę Walca stalowego dużego z rozsypywaczem grysu komplet 1

Część IV Dostawę Skrapiarki emulsji szt. 1

Część V Dostawę Urządzenia do spieniania bitumu komplet 1

Część VI Dostawę Mini ładowarki z frezarką komplet 1

Część VII Dostawę Automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego wraz z zestawem akcesoriów komplet 1

Wraz ze składaną ofertą prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu z uwzględnieniem wszystkich informacji wskazanych w specyfikacji zamówienia.

Aby pobrać zapytanie kliknij tutaj

Załączniki do zapytania – kliknij tutaj

wróć do aktualności