Zapytanie ofertowe nr 1

07.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.

 

zapraszamy do składania ofert na dostawę walca stalowego małego z rozsypywaczem grysu

Aby pobrać zapytanie kliknij tutaj

wróć do aktualności