Zawiadomienie o wyborze oferty

11.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07-08-2017 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie w WOD-BUD Sp. z o.o. zakupionych wyników prac B+R celem poprawy konkurencyjności w obszarze budownictwa drogowego.”, w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07.08.2017 r.

Firma WOD-BUD informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę walca stalowego małego z rozsypywaczem grysu uznano ofertę złożoną dnia 06.09.2017 r. przez firmę Dynapac Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.

wróć do aktualności