Podpisanie umowy z Gminą Zwierzyniec

29.07.2019

W dniu 27-06-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Zwierzyniec a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110803L (ul. Wachniewskiej) i nr 110804L (ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/05/2019

14.06.2019

Zgodnie z pkt V.2 Zapytania ofertowego nr 1/05/2019 Zamawiający unieważnia postępowanie. załącznik – unieważnienie postępowania  

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019

31.05.2019

  W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pod nazwą: Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników prac B+R w WOD-BUD Sp. z o.o. w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, […]

Podpisanie umowy z Gminą Chodel

20.05.2019

W dniu 13-05-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Chodel a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 108275L w m. Borów Kolonia oraz drogi gminnej Nr 108154L w m. Siewalka i Książ, uszkodzonych […]

Podpisanie umowy z Gminą Głusk

14.05.2019

W dniu 07-05-2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Głusk a firmą WOD-BUD Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna gmina Głusk – zadanie III” w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w […]